Privacy policy

Privacyverklaring  Gastenverblijf Lheederhof

 Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens

Naam organisatie:    Gastenverblijf Lheederhof

Adres:                       Lhee 71

Postcode / Plaats:     7991 PJ  Dwingeloo

Contactpersoon:       Simone Visscher

e-mailadres:             [email protected]

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor voor onze gastenadministratie

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te sturen en/of uw mening daarover te vragen.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door ons een email te sturen.

Wij vragen: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres.

 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt of aan derden doorgegeven..

 

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

 

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze stichting verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

 

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie

 

Cookies

De organisatie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via [email protected] U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Vragen?

Voor overige vragen kun u contact opnemen met Gastenverblijf Lheederhof, [email protected]

 

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.